Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych 2017/2018

Wnioski o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 można składać od początku października 2017 r.

Kto może otrzymać stypendium specjalne?

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymać każdy student, który posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Dochody ani żadne inne kryteria nie są brane pod uwagę.

Jak wnioskować o stypendium?

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium specjalne jest złożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Biuro odblokuje Ci wówczas możliwość złożena wniosku.

Po załatwieniu formalności w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych, zaloguj się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego (a nie USOSweba Wydziału!), a następnie wypełnij, wydrukuj i podpisz Wniosek o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – znajduje się on w zakładce Dla studentów > Moje studia > Wnioski. Wniosek ten musisz następnie złożyć w Komisji Stypendialnej (pok. 1.17), w czasie jednego z naszych dyżurów albo po umówieniu się z nami poprzez maila lub facebooka. Możesz też zostawić wniosek w dziekanacie, u p. Mateusza Zduńczuka (pok. 1.08), zostanie nam wtedy przekazany.

Terminarz

Stypendium specjalne jest przyznawane na maksymalnie dziewięć miesięcy. Jeśli Twój wniosek zostanie złożony w Komisji lub dziekanacie do 10. dnia miesiąca (włącznie), stypendium zostanie Ci przyznane od tego miesiąca, w przeciwnym razie – od miesiąca następnego. Oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać stypendium na całe dziewięć miesięcy, począwszy od października, powinieneś złożyć wniosek najpóźniej 10 października. Jeśli złożysz wniosek już po 10 października, a do 10 listopada, otrzymasz stypendium na osiem miesięcy, począwszy od listopada. I tak dalej… W przypadku wysyłki wniosku listem poleconym Poczty Polskiej liczy się data stempla pocztowego jako data wpłynięcia do Komisji.

Kwota stypendium

Stypendium specjalne w roku akademickim 2016/2017 wynosi miesięcznie:
  • 500 zł w przypadku znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • 400 zł w przypadku umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,
  • 300 zł w przypadku lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Gdy pojawią się problemy…

W razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości służymy pomocą. Możesz się z nami spotkać w czasie naszego dyżuru, możesz także napisać do nas na adres stypendia@fuw.edu.pl lub skontaktować się z nami za pośrednictwem facebooka.

Powodzenia!