Stypendium socjalne 2017/2018

Wnioski o stypendium socjalne na rok akademicki 2017/2018 można składać od początku października 2017 r.

Kto może otrzymać stypendium socjalne?

Stypendium socjalne możesz otrzymać tylko wtedy, gdy wysokość dochodu netto przypadającego na jedną osobę w Twojej rodzinie nie przekracza 1000 zł.

Gdy nie masz całkowitej pewności, że nie spełniasz powyższego kryterium (bo na przykład nie wiesz, jak obliczyć dochód netto w Twojej rodzinie), poproś nas o pomoc lub po prostu złóż wniosek (zgodnie z procedurą omówioną poniżej) – nie masz nic do stracenia, w najgorszym razie Twój wniosek zostanie rozpatrzony negatywnie.

Jak wnioskować o stypendium?

By ubiegać się o stypendium socjalne, musisz zalogować się w Centralnym USOSwebie Uniwersytetu Warszawskiego (a nie USOSwebie Wydziału!), a następnie wypełnić, wydrukować i podpisać Oświadczenie o dochodach za rok 2016 i Wniosek o stypendium socjalne – oba dokumenty znajdziesz w zakładce Dla studentów > Moje studia > Wnioski. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające dochody uzyskane w 2016 roku oraz, ewentualnie, dokumenty opisujące zmianę sytuacji dochodowej pomiędzy rokiem 2016 a dniem złożenia wniosku. Niewykluczone, że w Twoim przypadku podstawowe dokumenty nie wystarczą – poprosimy Cię wtedy o dostarczenie dodatkowej dokumentacji.

Wypełnienie Oświadczenia o dochodach za rok 2016 nie jest skomplikowane, może jednak nastręczyć pewnych trudności. Przystępny poradnik omawiający krok po kroku wypełnianie Oświadczenia znajdziesz tutaj. Warto do niego zajrzeć, niemniej niektóre ekrany mogą różnić się z obecną wersją formularza oświadczenia. Pamiętaj też, że zawsze możesz liczyć na naszą pomoc.

Wniosek wraz z Oświadczeniem o dochodach i dokumentami musisz złożyć w Komisji Stypendialnej (pok. 1.17), w czasie jednego z naszych dyżurów albo po umówieniu się z nami poprzez maila lub facebooka. Możesz też zostawić wniosek w dziekanacie, u p. Mateusza Zduńczuka (pok. 1.08), zostanie nam wtedy przekazany.

Osoba, która wypełniła już Oświadczenie o dochodach za rok 2016, składając wniosek o akademik, nie musi tego robić jeszcze raz. Nie musi także jeszcze raz składać dokumentów potwierdzających dochód.

Terminarz

Stypendium socjalne jest przyznawane na maksymalnie dziewięć miesięcy. Jeśli Twój wniosek zostanie złożony w Komisji lub dziekanacie do 10. dnia miesiąca (włącznie), stypendium zostanie Ci przyznane od tego miesiąca, w przeciwnym razie – od miesiąca następnego. Oznacza to, że jeśli chcesz otrzymać stypendium na całe dziewięć miesięcy, począwszy od października, powinieneś złożyć wniosek najpóźniej 10 października. Jeśli złożysz wniosek po 10 października, a do 10 listopada, otrzymasz stypendium na osiem miesięcy, począwszy od listopada. I tak dalej… Wniosek można także wysłać Pocztą Polską. W przypadku wyboru przesyłki poleconej liczy się data stempla pocztowego.

Kwota stypendium

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego to 1000 zł minus dochód netto na osobę w rodzinie studenta wyrażony w pełnych złotych. Stypendium nie może być jednak niższe niż 200 zł miesięcznie; jeśli więc powyższy przepis da kwotę nie przekraczającą 200 zł, stypendium wyniesie właśnie 200 zł miesięcznie.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Jeśli studiując mieszkasz w akademiku lub na przykład w wynajętym mieszkaniu, a codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby Ci lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie, możesz złożyć wniosek o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Stypendium w zwiększonej wysokości przysługuje Ci także wtedy, gdy mieszkasz wraz z dzieckiem lub niepracującym małżonkiem (w tym przypadku nieistotne jest to, gdzie mieszkasz i czy codzienny dojazd na studia byłby problemem). Takie stypendium jest wyższe od „zwykłego” stypendium socjalnego o 150 zł.

Wnioskowanie o stypendium socjalne w zwiększonej wysokości wygląda prawie tak samo, jak wnioskowanie o „zwykłe” stypendium socjalne. Jedyną różnicą jest to, że razem z wnioskiem o stypendium, oświadczeniem o dochodach i dokumentami poświadczającymi dochody musisz złożyć specjalne oświadczenie. Znajdziesz je tutaj.

Gdy pojawią się problemy…

W razie jakichkolwiek pytań albo wątpliwości służymy pomocą. Możesz się z nami spotkać w czasie naszego dyżuru, możesz także napisać do nas na adres stypendia@fuw.edu.pl lub skontaktować się z nami za pośrednictwem facebooka.

Powodzenia!