Akademiki – wolne miejsca

Od tego roku zmienia się formuła ubiegania się o miejsce w domu studenta z puli wolnych miejsc.

5 października o 21:00 zostanie uruchomiona tura rejestracji za pośrednictwem Rejestracji żetonowej w systemie USOSweb. To tura typu kto pierwszy ten lepszy – nie liczą się żadne kryteria dochodowe.

Wszystkie szczegóły, z którymi należy się zapoznać dostępne pod adresem:
Ubieganie się o miejsce w domu studenta z puli niewykorzystanych miejsc

Wnioskowanie o stypendia

Już dziś, 2 października, o 21:00 rusza możliwość złożenia wniosku o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz o stypendium rektora dla najlepszych studentów w systemie USOSweb Kampusu Centralnego (nie wydziałowego).

Aby wniosek był rozpatrywany należy go zatwierdzić w systemie, wydrukować, podpisać oraz dostarczyć do Komisji Stypendialnej lub Dziekanatu do:
- 10 pażdziernika w przypadku stypendiów socjalnych i specjalnych,
- 16 pażdziernika w przypadku stypendium rektora.

Przez dostarczenie rozumie się:
- osobiste doniesienie (liczy się data dostarczenia),
- wysłanie z terytorium Polski listem poleconym (liczy się data wysyłki),
- wysłanie z zagranicy (liczy się data dotarcia przesyłki do Komisji).

Osoby które złożą wniosek o stypendium socjalne i specjalne po 10.10 nie dostaną wypłaty za październik nawet jeśli wniosek był złożony w systemie w terminie! Wniosek o stypendium Rektora dostarczony po 16.10 nie będzie rozpatrywany, niezależnie od terminu zarejestrowania wniosku w systemie!

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt. Informacje o dyżurach będziemy publikować na bieżąco. Ostatniego dnia wnioskowania nie będziemy w stanie udzielić odpowiedzi na żadne pytania ze względu na natłok wnioskujących, zalecamy złożyć wniosek wcześniej by nie oczekiwać w długiej kolejce. Załączniki można będzie dostarczyć w wyznaczonym terminie po 10 i 16.10.

Wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2017/2018

Już 8 czerwca rozpoczynamy przyjmowanie wniosków o miejsce w Domu Studenta. W związku z tym zapraszamy na dodatkowy dyżur w najbliższy czwartek 8 czerwca 2017r. w godzinach 12-15 do pokoju 1.17.
Zachęcamy do sprawnego wypełnienia wniosku i kompletowania niezbędnych dokumentów oraz do jak najszybszego ich dostarczania do Komisji lub do p. Zduńczuka do Dziekanatu (poza godzinami dyżurów Komisji) w celu uzyskania informacji o ewentualnych brakach. w I turze będą rozpatrywane wyłącznie wnioski, które będą kompletne w dniu 5 lipca 2017r.
Stałe dyżury w semestrze letnim pozostają bez zmian.

W najbliższym czasie zamieszczone zostaną szczegółowe informacje dotyczące wnioskowania.

Z OSTATNIEJ CHWILI
Tura wnioskowania zostanie otwarta o godzinie 20, zapraszamy do złożenia pozostałych dokumentów oraz na konsultacje.

Stypendium rektora 2015/2016 – Aktualności.

Wnioski o stypendium rektora dla najlepszych studentów zostały przekazane do Odwoławczej Komisji Stypendialnej, która zajmuje się ich rozpatrzeniem. Wszystkich wnioskujących prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie. Na wydanie decyzji należy czekać do grudnia 2016 roku. Życzymy cierpliwości i powodzenia.

Dyżury w semestrze zimowym 2016/2017

Powracają cotygodniowe dyżury Komisji Stypendialnej. W tym semestrze będziemy na Was czekać w następujących terminach:

wtorek 15:00 – 16:00.
środa 12:00 – 13:00.

Osoby, którym powyższe terminy nie pasują, mogą się z nami umówić na spotkanie w innym terminie, pisząc do nas maila lub wiadomość na facebooku.

Znajdziecie nas jak zawsze na pierwszym piętrze, w pokoju 1.17 (zaznaczonym na niebiesko na tej mapce).

Wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2016/2017

Od 23 maja można składać wnioski o miejsce w domu studenta na rok akademicki 2016/2017. Wszystkie niezbędne informacje dla osób, które chcą zamieszkać w akademiku, znajdują się tutaj.

Jednocześnie informujemy, że wraz z rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej zawieszamy nasze stałe dużury. Terminy dyżurów dla osób składających wnioski o miejsce w akademiku będziemy ogłaszać na bieżąco na stronie internetowej (w jej prawej części, w sekcji Dyżury, a także w zakładce Kontakt), na komisyjnym Facebooku oraz na tablicy ogłoszeniowej w pobliżu wejścia do Komisji.

Dyżury w semestrze letnim 2015/2016

Po sesyjno-feryjno-sesyjnej przerwie powracają cotygodniowe dyżury Komisji Stypendialnej. W tym semestrze będziemy na Was czekać w następujących terminach:

poniedziałek   14:00 – 15:00,
środa   15:00 – 16:00.

Osoby, którym powyższe terminy nie pasują, mogą się z nami umówić na spotkanie w innym terminie, pisząc do nas maila lub wiadomość na facebooku.

Znajdziecie nas jak zawsze na pierwszym piętrze, w pokoju 1.17 (zaznaczonym na niebiesko na tej mapce).

Sesja i ferie bez dyżurów

Tradycyjnie na czas sesji egzaminacyjnej i przerwy międzysemestralnej zawieszamy nasze dyżury. Osoby, które chcą się z nami spotkać, prosimy o napisanie do nas maila z propozycją terminu spotkania.

Terminy dyżurów w semestrze letnim ogłosimy pod koniec ferii.

Wnioski o stypendia socjalne i specjalne na rok akademicki 2015/2016 rozpatrzone

Wnioski o stypendia socjalne i stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych, które nie zawierały braków formalnych, zostały rozpatrzone. Jeśli Twój wniosek ma w systemie USOSweb status Gotowy do rozpatrzenia lub Rozpatrzony, zgłoś się do dziekanatu w celu odebrania decyzji Komisji Stypendialnej – znajdziesz na niej informację o tym, czy stypendium zostało Ci przyznane, a jeśli tak – w jakiej kwocie. Decyzje będą wydawane w dziekanacie (pok. 1.08) przez p. Mateusza Zduńczuka w następujących terminach:

  • piątek, 6 listopada, w godz. 12:00 – 14:00,
  • poniedziałek, 9 listopada, w godz. 11:00 – 14:00.

Odebranie decyzji jest warunkiem koniecznym otrzymania wypłaty stypendium! Jeśli otrzymałeś stypendium i nie odbierzesz decyzji w podanych wyżej terminach, pierwsza wypłata Twojego stypendium opóźni się o co najmniej miesiąc.

Pierwsza transza stypendiów socjalnych i specjalnych (za listopad wraz z wyrównaniem za październik) zostanie wypłacona (tylko osobom, które odbiorą decyzje!!!) 17 listopada.

Osoby, których wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, będą mogły odwołać się od decyzji Komisji Stypendialnej (zgodnie z wydrukowanym na decyzji pouczeniem).

Stypendia 2015/2016

Od 2 października 2015 r. od godziny 21.00 można składać wnioski o stypendia: socjalne, specjalne dla osób niepełnosprawnych i Rektora dla najlepszych studentów na rok akademicki 2015/2016.

Szczegółowe informacje o stypendiach i procedurze ubiegania się o każde z nich:

stypendium socjalne,

stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,

stypendium Rektora dla najlepszych studentów.